Baccarat

Baccarat är ett fransk kortspel. Ni har säkert hört och sett namnet flera gånger men aldrig tänkt på vad det handlar om. Det är faktiskt ganska lätt att lära sig, spelet har färre regler än poker. Baccarat uppkom i Frankrike men där spelar man det med lite andra spelregler än i Sverige och resten av Europa. Åker man till syderuopa eller runt i Norden så kallas spelet faktiskt Punto Banco men tack vare USA och Hollywood är vi mer familjär med termen Baccarat (med ett tyst ”t”).Det är ett väldigt slumpmässigt spel där det inte går att satsa enligt några jättebra strategier, om man inte kan räkna kort men spelet använder runt sex till åtta kortlekar. Man satsar nämligen innan man börjar spela.Man kan satsa på en av tre saker: spelarens hand, bankens hand eller oavgjort. Dessa kallas i skriven ordning för punto, banco och egalité. Efter varje person har satsat så delar banken ut två kort till alla och sig själv. Korten läggs uppåt så alla kan se allas hand.Kung, dam, knekt, tio och ess räknas som nollor medan nummerkorten behåller sina valörer. Man räknar ihop de två korten man får. Blir summan tvåsiffrig tar man bort den första siffran så man endast har en. Har men exempelvis en nia och en femma blir summan 14 men man tar bort ettan så spelarens slutsumma blir bara 4.Får spelaren, punto, en slutsumma mellan 0-5 får denna ytterligare ett kort. Banken, eller banco, får samma sak men endast om bankens slutsumma är mellan 0-2. Dock får punto inget tredje kort på 0-5 om banco har 8 eller nio. Samma regel gäller för banco.Har punto 6-7 måste spelaren stanna och har banco samtidigt mellan 0-5 får denna då dra ett tredje kort. Reglerna för när banco får dra och inte är lite mer komplicerade och allting beror på vilka kort som punto har.

  • Har banco 3 får denne ett tredje kort såvida inte puntos tredje kort är 8.
  • Har banco 4 får denne ett tredje kort såvida puntos tredje kort är mellan 2-7.
  • Har banco 5 får denne ett tredje kort såvida puntos tredje kort är mellan 4-7.
  • Har banco 6 stannar denne om punto stannar.
  • Har banco 7 måste den stanna.
  • Har banco 8 eller 9 måste denne stanna och ingen får några fler kort.

Därefter ser man vem som vinner och delar ut vinsterna. Vinner egalité, det vill säga om det blir oavgjort mellan punto och banco, så varken förlorar eller vinner de andra spelare som satsat på punto eller banco.